Vanaf 1 januari nieuw bestuur. Wij als huidig bestuur bedanken onze leden voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. Wij wensen het nieuwe bestuur enorm veel succes met veel ijs!

In de winter van 1956 namen enkele personen het initiatief om een ijsvereiniging op te richten. Op 24 februari werd een vergadering gehouden in café Vrieze, alwaar een eerste bestuur werd gekozen. Voorzitter H van der Kamp, secreataris/penningmeester S. Willems en bestuursleden J.S.M Bottema, W. Boelmans, H. Brouwer, J. Kor en A.E. Vrieze. Een geschikt terrein werd ook gevonden en wel aan de Plantsoenweg. Eerste huur werd bepaald door de gemeente: 200 gulden. Zo is de gemeente Bellingwedde groot geworden.

In 1962 verhuisden we van de Plantsoenweg naar de Verschedijk, alwaar we nog steeds gevestigd zijn. In 1974 werd het complex aangepakt en werd er vele grond afgevoerd zodat het middenterrein lager kwam te liggen. Zo werd de naam "de Kuip" bedacht, een prachtige naam. Enerzijds een voordeel omdat het in de luwte ligt en in de winter aangenaam vertoeven is. Anderzijds een nadeel omdat wij iets meer tijd nog hebben voor het aanvriezen van een kwalitatief zeer hoogwaardige ijsvloer. 

               

In 1963 heeft de ijsvereniging een topjaar gehad: 41 dagen open! Met ons huidige klimaatverandering zal dit record waarschijnlijk nooit uit de boeken gaan. Tevens werden er nevenaktiviteiten georganiseerd en werd het een gezonde vereniging. Helaas zijn de winters steeds korter geworden of zoals laatste winter weer geen ijs. Maar in ons prachtige Blijham hoort een ijsvereniging en we moeten blijven hopen op een goede winter. En dat gaat gebeuren, dus blijf ons steunen!

In 1969 werden er ook voor het eerst grasbaanraces georganiseerd. Ook dit werd een succes. Met lokale matadoren als Ab de Groot en Bertus Schenkel als coureurs kwam het publiek massaal naar "de Kuip". Helaas kwam er na enkele jaren strubbelingen binnen het bestuur en werd er in 1975 besloten dat er opgesplitst werd. De ijsvereniging en stichting baansport Blijham gingen als zelfstandige verenigingen verder. Op het terrein zwaait 's zomers de motorclub de scepter en in de winter de ijsvereniging. In 1969 is ook ons clubgebouw het 't Scheuveltje opgebouwd. Tevens is er later een garage bijgebouwd op de hoek van ons terrein voor opslag van gereedschap en apparatuur. 

Kortom, een prachtige vereniging met een rijke historie. Dit mag niet verloren gaan, dus nogmaals blijf ons steunen. De prijs voor een jaarabonnement wordt zo laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk leden  te werven en behouden. Vergeet niet de laatste zaterdag in oktober. Wij promoten deze datum voor die tijd zeker weer. 

                                                                      

Seizoen 2017-2018

Binnenkort meer nieuws omtrent de ijsvereniging. Wordt vervolgd.........

 

Weer in Blijham